Życiorys

       Urodziłem się w 1944 roku w Krasyniczach koło Baranowicz.
W 1960 roku ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku a w 1965 roku Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Od tego czasu pracowałem naukowo w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i na Politechnice Gdańskiej a następnie pełniłem funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach

       W 1980 roku na zaproszenie wyjechałem na Zachód. W czasie pobytu w Niemczech i Republice Południowej Afryki, pracowałem jako wykładowca na Uniwersytecie w Stellenbosch RPA oraz jako Konsultant Międzynarodowej Akademii Zarządzania w Monachium. W ramach tej współpracy organizowałem praktyki w Bawarii dla przedstawicieli polskich władz samorządowych i instytucji zainteresowanych zagadnieniami organizacji, zarządzania i funkcjonowania administracji publicznej, gospodarczymi i problematyką europejską.

       Po powrocie do kraju w roku 1989, wraz z zespołem naukowców założyłem Fundację Naukowo - Techniczną "Gdańsk", której celem jest unowocześnianie gospodarki poprzez postęp naukowo - techniczny i organizacyjny. W 1991 r. Doc. Andrzej Januszajtis, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, powołał mnie na kierownika Zespołu Ekspertów pracujących nad Strategią Rozwoju Gdańska.

       W lipcu 1990 roku, na zaproszenie ówczesnego Przewodniczącego Solidarności w Stoczni Gdańskiej Alojzego Szablewskiego, nawiązałem współpracę mającą na celu obronę przemysłu stoczniowego. Niestety, losy tego zakładu ukazały cały ogrom zła i patologii mechanizmów sterujących przemianami zachodzącymi w Polsce po 1989 roku i efektów kolejnych rządów RP.

       W 1994 roku podjąłem się kierowania "Komitetem Rewaloryzacji Kaplicy Królewskiej w Gdańsku", który w ciągu 7 lat działalności zdobył odpowiednie środki na przywróceniu świetności jednemu z najpiękniejszych zabytków, świadectwu obecności Polski w Gdańsku.

       Kontynuując opis kariery zawodowej, należałoby wymienić koordynację prac z ramienia Wojewody nad "Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego w latach 1997-1998". W 2001 roku powołano w ramach Fundacji Naukowo-Technicznej "Gdańsk" Bałtycki Instytut Studiów Strategiczno - Operacyjnych. Przewodniczącym Rady Programowej Instytutu został Prof. Jerzy Kołodziejski, pod którego kierunkiem opracowaliśmy "Alternatywną Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego" uznając opracowanie przygotowane przez nową ekipę rządzącą za niedojrzałe i nie uwzględniające rzeczywistych potrzeb naszego regionu. Prace Instytutu dotyczą również gospodarki morskiej oraz problematyki integracji z Unią Europejską. Przygotowano założenia "Polskiej Strategii Morskiej", projekt nowej Ustawy o Portach Morskich etc.

       Z kierowanym przeze mnie Instytutem współpracuje grupa około 60 ekspertów w kilkunastu zespołach problemowych. W Enerdze, Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. zajmowałem się koordynacją projektów europejskich z zakresu energetyki, teleinformatyki oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego. Utworzyłem również Centrum Badawczo Rozwojowe ENERGA Sp. z o.o. (2006r.)

       Obecnie jestem Członkiem Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego oraz Prezesem Fundacji Naukowo-Technicznej "Gdańsk". Zajmuję się projektami z zakresu energii ze źródeł odnawialnych, jak również infrastrukturą m.in. w ramach Konsorcjum pracowałem nad Studium Wykonalności Projektu "Budowa Kanału Żeglugowego Przez Mierzeję Wiślaną"

Związane jest to z rozwojem infrastruktury naszego regionu, który jest podstawowym warunkiem aktywizacji gospodarczej i wzrostu zatrudnienia.

Życiorys