Lista wybranych publikacji z ostatnich 5 lat


    po polsku    
    in English    
 
 


 • Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny jako element bezpieczeństwa energetycznego regionu
  Yalta 7.09.2009
  ikona PowerPoint
  pobierz
   (1.4 MB)

 • Klaster jako zintegrowany sektor rozwoju na przykładzie Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego
  Symferopol 9.09.2009
  ikona PowerPoint
  pobierz
   (3 MB)

 • Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego Przez Mierzeję Wiślaną - streszczenie
  19.01.2009
  ikona Word
  pobierz
   (410 KB)

 • Studium Wykonalności inwestycji: Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną - Streszczenie ikona Word
  Pobierz (350 KB)

 • Koncepcja hybrydowej instalacji wiatrowo-gazowej do wytwarzania energii elektrycznej na platformie morskiej ikona Word
  Pobierz (2.3 MB)
  Dr inż. Bogdan Sedler, FUNDACJA NAUKOWO-TECHNICZNA GDAŃSK, sierpień 2007 r.

 • Program prac badawczo rozwojowych KE ENERGA S.A.
  Zestawienie projektów na lata 2007 - 2013
  Otwórz

 • Zestawienie wybranych opracowań i publikacji zespołu ekspertów Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk"Otwórz

 • Polski Klaster Morski
  Wspólne Wykorzystanie Zasobów Oraz Możliwości Powiązań Morza Bałtyckiego z Rzekami Dorzecza Wisły i Odry Jako Szansy Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Polski
  ikona Word
  Pobierz (1.4 MB)
  Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Dr inż. Bogdan Sedler
  Konferencja pt. "Rzeki i Morze Bałtyckie szansą rozwoju Polski" Senat RP, Warszawa, 5 czerwca 2006 roku

 • Polski Klaster Morski ikona ppt
  Pobierz (1.4 MB)
  Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Dr inż. Bogdan Sedler
  Gdańsk 08.2006

 • WAŻNE ASPEKTY POLITYCZNE, JAK TEŻ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIAST I GMIN NADZALEWOWYCH, UZASADNIAJĄ POTRZEBĘ BUDOWY KANAŁU ŻEGLUGOWEGO W POLSKIEJ CZĘŚCI MIERZEI WIŚLANEJ ikona Word
  Pobierz (3.7 MB)
  Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki, Dr inż. Bogdan Sedler
  Gdańsk 08.2006

 • ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH ikona Word
  Pobierz (160 kb)
  Dr inż. Bogdan Sedler, mgr inż. Edward Sulżycki, Tomasz Szczodrowski
  Gdańsk 20.02.2006

 • Centrum Badawczo - Rozwojowe Energetyki ikona Word
  Pobierz (130 kb)
  Dr inż. Bogdan Sedler, mgr inż. Edward Sulżycki, mgr inż. Piotr Skoczko
  Gdańsk 10.2005

 • PUBLIKACJE (format pdf)
  -Kompan - wrzesień 2005 ENERGA
  -Nowa Elektrotechnika - miesięcznik - wrzesień 2005
  ikona pdf
  Pobierz
  (650 kb)
  ikona pdf
  Pobierz
  (1 Mb)
  Gdańsk 09.2005

 • Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (w opracowaniu) ikona Word
  Pobierz
  Gdańsk 25.04.2005

  LIST OTWARTY
  w sprawie nowej ustawy o portach i przystawniach morskich
  ikona Word
  Otwórz
  Podpisane przez: Prof. Jerzy Młynarczyk, Dr inż. Bogdan Sedler, Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał, Mgr inż. Włodzimierz Kłosiński

 • Konsorcjum Morskieikona rar
  Pobierz (750 kb)
  Gdańsk, luty 2005

 • Program Konferencji MIF, Bremen, 25 - 26 stycznia 2005 r.ikona pdf
  Pobierz (870 kb)

 • Polski Klaster Morski - Propozycje projektówikona Word
  Otwórz

 • Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej - Uwagi do NPR 2007 - 2013ikona Word
  Otwórz

 • Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Uwagi do NPR 2007 - 2013ikona Word
  Otwórz

 • Klaster jako zintegrowany sektor rozwojuikona zip
  Pobierz (87 kb)
  Dr inż.Bogdan Sedler, FNT Gdańsk -listopad 2004

 • Strategia Informatyzacji e-Polska. Koncepcja Rozwoju Dostępu Do Internetu Szerokopasmowego Dla Pomorza (Założenia)ikona zip
  Pobierz (369kb)
  Mgr inż. Tomasz Rawiński, Mgr inż. Wojciech Perzyna, Dr inż. Bogdan Sedler, Mgr Aleksander Gidzielski, FNT Gdańsk, październik 2004 r.

 • Polska Polityka Morska. Podstawowe założenia programuikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (59kb)
  Dr inż. Bogdan Sedler, FNT Gdańsk - sierpień 2004

 • 15-lecie przemian społeczno-gospodarczych w III RP w świetle procesu globalizacji
  ikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (73kb)
  Dr inż.Bogdan Sedler, Mgr Witold Wacławik-Narbutt FNT Gdańsk - lipiec 2004

 • Bezpieczeństwo w sieciach elektroenergetycznych - stan obecny, wymagania - 17-06-2004 ikona Word
  Pobierz (96 KB)

 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich(Założenia)ikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (45kb)
  Dr inż. Zygmunt Klawitter, Mgr inż. Andrzej Małek, Mgr inż. Zbigniew Bąkowski, Dr inż.Bogdan Sedler, Nowy Dwór Gdański -maj 2004

 • Polska Strategia Morskaikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (75kb)
  Prof. Dr Hab. Inż. Tadeusz Jednorał, Dr inż. Bogdan Sedler, Mgr Witold Wacławik-Narbutt, Namiary na Morze i Handel, kwiecień 2004

 • Transfer technologii jako czynnik rozwoju regionlnego na przykładzie parków technologicznychikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (67kb)
  Dr inż.Bogdan Sedler, FNT Gdańsk -wrzesień 2003

 • Analiza porównawcza czynników dynamizujacych rozwój regionalny
  Propozycja dla pomorza
  ikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (138kb)
  Dr inż.Bogdan Sedler, FNT Gdańsk -sierpień 2003

 • Projekty Wiodące a Rozwój Regionalny na Przykładzie Parków Technologicznychikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (99kb)
  Dr inż. Bogdan Sedler, FNT Gdańsk, Malbork, wrzesień 2001 r.

 • Alternatywna Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego. Założenia Programowe, Struktura Problemowa, Procedury Monitoringuikona zip
  Pobierz (184kb)
  Praca zbiorowa - Zespół Koordynacyjny: Prof. Dr Hab. Inż. Arch. Jerzy Kołodziejski - Przewodniczący, Dr inż. Bogdan Sedler - Koordynator, Dr inż. Witold Kuszewski, Dr Jurand Graniczny, Mgr Cezary Dąbrowski, Mgr Inż. Henryk Wojciechowski, FNT Gdańsk, czerwiec 2001 r

 • Analiza Porównawcza Czynników Dynamizujących Rozwój na Przykładzie Miast Europejskichikona Word
  Otwórz
  ikona zip
  Pobierz (161kb)
  Dr inż. Bogdan Sedler, FNT Gdańsk, Rzeszów, wrzesień 1999 r.

 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego w Świetle Uwarunkowań Transformacji Systemowej Polskiikona zip
  Pobierz (7,85Mb)
  Prof. Dr Hab. Inż. Arch. Jerzy Kołodziejski, Dr Inż. Bogdan Sedler, Mgr Inż. Jerzy Aftanas, FNT Gdańsk, luty 1999

 • List OtwartyOtwórzikona rar
  Pobierz (13kb)
  Jerzy Borowczak, Dr inż Bogdan Sedler, Prof. Ireneusz Durlik, Alojzy Szablewski