Program prac badawczo rozwojowych KE ENERGA S.A.

Zestawienie projektów na lata 2007 - 2013

 

 1. Przygotowanie wdrożenia systemu zdalnego zarządzania układami pomiaru energii oraz opracowanie wytycznych stosowania różnych technik transmisji danych do odczytu liczników energii elektrycznej
 2. Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie sprawności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz poprawę jakości napięcia
 3. Badania zawartości wyższych harmonicznych w sieciach SN i NN KE ENERGA SA
 4. Koncepcja wdrożenia systemu prognozowania generacji wiatrowych
 5. Program Prac Badawczo - Rozwojowych dla potrzeb Koncernu ENERGA na lata 2007 - 2013
 6. Farma agroenergetyczna Bielnik: (przetwarzanie biomasy, farma wiatrowa) oraz budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teleinformatycznej
 7. Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej i lokalnych źródeł energii dla Półwyspu Hel wraz z towarzyszącą siecią teleinformatyczną (Projekt "Hel")
 8. Koncepcja wykorzystania ESP Żydowo do świadczenia usług bilansujących i regulacyjnych usług systemowych w ramach jednostki bilansowej - KE ENERGA SA (Projekt "Żydowo")
 9. Koncepcja i program działań zmierzających do zainicjowania budowy kolejnego stopnia na Wiśle i podjęcia przez koncern roli wiodącego inwestora dla zabudowy Dolnej Wisły (Projekt "Kaskada Dolnej Wisły")
 10. Biomasa: zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do produkcji paliwa (estrów) rzepakowego na własne potrzeby o wydajności 100 t/rok (Projekt "Bielnik - biodiesel")
 11. Biomasa: zaprojektowanie wytwórni biogazu i zielonej energii elektrycznej - bloku kogeneracyjnego CHP (Projekt "Bielnik - biogaz")
 12. Biomasa: zaprojektowanie i przygotowanie inwestycji uruchomienia produkcji biowęgla z czystej biomasy dla potrzeb EC Elbląg w ramach programu współspalania węgla z biomasą - biowęglem (Projekt "Bielnik - biowęgiel")
 13. Ocena potencjału energetycznego - hydro i wiatrowego na obszarze działania Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. (Projekt: "Potencjał-Hydro-Aero")
 14. Koncepcja wykorzystania Zespołu Elektrowni Wodnych rzeki Radunia do świadczenia usług bilansujących i regulacyjnych usług systemowych w ramach jednostki bilansowej - KE ENERGA SA (Projekt "ZEW Radunia")

 

Dr inż. Bogdan Sedler