Strony internetowe

O założeniach Polskiej Strategii Morskiej
Czas Morza 1 (18) lipiec 2003 str. 22-23

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Olsztyna 2006-2020
Diagnoza prospektywna sfery gospodarczo-finansowej str. 3

Program Strategicznego Rozwoju Miasta Tczewa na lata 2003-2015
Strategia str. 35

Członek Zarządu
Stowarzyszenia "NASZ GDAŃSK"