Stocznia Gdańsk - skany dokumentów

Do Marszałka J. Zycha

FNT do J. Kaczmarka 30-04-1996

FNT do W. Pawlaka 04.02.1996

FNT do Z. Lisa 24.06.1991 Str.1

FNT do Z. Lisa 24.06.1991 Str.2

FNT do Z. Lisa 24.09.1991

KZSG do FNT 17.09.1991

KZSG do L. Balcerowicza 17.09.1991 Str.1

KZSG do L. Balcerowicza 17.09.1991 Str.2

KZSG do L. Balcerowicza 17.09.1991 Zalącznik 1

Opinia z 15.04.2008 Str.1

Opinia z 15.04.2008 Str.2

Plan Współpracy FNT ze SG 01.1991 Str.1

Plan Współpracy FNT ze SG 01.1991 Str.2

Plan Współpracy FNT ze SG 01.1991 Str.3