Stocznia Gdańsk

Skany różnych dokumentów

Koncepcja hybrydowej instalacji wiatrowo-gazowej do wytwarzania energii elektrycznej na platformie morskiej
Gdańsk, 08.2007
ikona Word pobierz dokument Word (2.2 MB)

Założenia strategii innowacyjnej Stoczni Gdańsk SA
6.01.2007
ikona Word pobierz dokument Word (3.2 MB)

Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na inwestycje innowacyjne, projekty badawczo-rozwojowe,
formy wspierania przedsięwzięć innowacyjnych oraz propozycja utworzenia
Centrum Badawczo - Rozwojowego Stoczni Gdańsk

Gdańsk, 01.2007
ikona Word pobierz dokument Word (270 KB)

Koncepcja utworzenia Zakładu Badawczo-Rozwojowego w Stoczni Gdańsk S.A.
Gdańsk, 18.12.2006
ikona Word pobierz dokument Word (50 KB)

List Otwarty Komisji Zakładowej "S" Stoczni Gdańskiej i Fundacji Naukowo-Technicznej "Gdańsk"
Gdańsk, 20.01.1992
ikona Word pobierz dokument Word (64 KB)