Skany dokumentów

Jerzy Surdykowski Notatki Gdańskie skan książki

VDI Certificate

Soc. Mech. Eng. SA Certificate

SAIRAC Certificate

Professional Engineer SA Certificate

Michał Sedler (Indeks Represjonowanych - ze strony www.karta.org.pl)

Konferencja - Maritime Industries Forum Bremen 25-01-2005 - zaproszenie od Komisarza Guentera Verheugen'a 1

Konferencja - Maritime Industries Forum Bremen 25-01-2005 - zaproszenie od Komisarza Guentera Verheugen'a 2

Centrum Badawczo-Rozwojowe Energa - List intencyjny 1

Centrum Badawczo-Rozwojowe Energa - List intencyjny 2

Zaproszenie Wojewody Pomorskiego Cezarego Dąbrowskiego na spotkanie Rady Naukowo - Eksperckiej Wojewody Pomorskiego 13-12-2004

Legitymacja Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

"Przegląd polityczny" - Nr specjalny - strajki 1988r.


Projekt utworzenia Specjalnej Strefy Technologiczno-Ekonomicznej Gdańsk-Gdynia_Sopot

Projekt utworzenia Specjalnej Strefy Technologiczno-Ekonomicznej

Lista obecności uczestników spotkania u Wojewody Gdańskiego

Podpisy uczestników spotkania u Wojewody Gdańskiego

Odpowiedź z Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł w "Głosie Wybrzeża" o fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk

-----------------------

Kooperacja Polsko-Bawarska

Pełnomoctnictwo Pomorskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Pismo Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie Parku Technologicznego w Gdańsku

Powołanie na Członka Zarządu Bałtyckiego Klastra Eko-Energetycznego

Radio Free Europe

Kultura Paryska - odpowiedź do Radio Free Europe

List Zarządu Głównego Towarzystwa Konstultantów Polskich do FNT "Gdańsk"

Protokół z Posiedzenia Zarządu SZPwBI "KOMUNALNE"

List Biura Polityki Ekonomicznej KKW NSZZ "Solidarność" do Bogdana Sedlera

Afera Art-B - Die Presse 30.11.1992

Afera Art-B - Die Presse 30.11.1992 (tłumaczenie na j. polski)