Przekop Mierzei Wiślanej

Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego Przez Mierzeję Wiślaną - streszczenie
19.01.2009
ikona Word pobierz dokument Word (410 KB)

Przekop - Mierzeja Wiślana - Kanał Żeglugowy
19.01.2009
ikona Word pobierz dokument Word (3.7 MB)

Stanowisko Prezesa Zarządu Portu Elbląg odnośnie "Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną"
12.12.2008
ikona Word pobierz dokument Word (30 KB)

Aktywizacja obszaru Zalewu Wiślanego - prof. Tadeusz Jednorał, dr inż. Bogdan Sedler
List do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin nad Zalewem Wiślanym
17.07.2008
ikona Word pobierz dokument Word (120 KB)
ikona Word pobierz dokument Word (130 KB) - Załącznik do listu 17.07.2008

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną - propozycja dla Ministra Rafała Wiecheckiego
prof. Tadeusz Jednorał, dr inż. Bogdan Sedler - Konsorcjum Morskie Gdańsk
21.08.2006
ikona Word pobierz dokument Word (940 KB)
ikona Word pobierz dokument Word (110 KB) - Pismo przewodnie 15.05.2006