CURRICULUM VITAE

Imię i nazwisko:

 

Bogdan Sedler

Data urodzenia:

 

23.02.1944 r.

Miejsce urodzenia:

 

Krasynicze (Białoruś - Polska)

Stan cywilny:

 

Żonaty, 2 dzieci

Przynależność państwowa:

 

Polak

 

 

 

Wykształcenie szkolne:

1949 - 1956

Szkoła podstawowa w Gdańsku

 

1956 - 1960

I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Wykształcenie wyższe

1960 - 1965

Wydział Budowy Maszyn
Politechnika Gdańska

 

1979

Obrona pracy doktorskiej w
Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

 

 

 

Organizacje zawodowe
(członkostwo):

 

- Związek Inżynierów Niemieckich (VDI)

-Związek Inżynierów Zawodowych Południowo-Afrykańskich (South-African Council for Prof. Eng. – registration)

 

 

 

Działalność zawodowa:

1966 - 1967

Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Okrętów, Asystent

 

1967 - 1968

Miejskie Przedsiębiorstwo Pralni i Farb, Gdańsk,
Kierownik Działu Technicznego

 

1968 - 1978

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk,
St. Asystent, Specjalista

 

1979 - 1980

Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, Adiunkt

 

1985 - 1987

Uniwersytet Stellenbosch, RPA, Wydział Inżynieryjno- Mechaniczny, St. Wykładowca

 

1988

Międzynarodowa Akademia Zarządzania w Monachium, współpraca, Samodzielny Konsultant Techniczny

 

1989 do dzisiaj

Fundacja Naukowo - Techniczna "Gdańsk", Prezes

 

1997 - 1998

Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych, Dyrektor

 

2001 do dzisiaj

Bałtycki Instytut Studiów Strategiczno - Operacyjnych (BISS-O) F-N-T "Gdańsk", Dyrektor

 

2003 - 2005

ENERGA, Gdańska Kompania Energetyczna S.A.,
Doradca Zarządu ds. Programów Europejskich

 

2004 do dzisiaj

Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej, Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk"-
Prezes
Zarządu

 

2005

Dyrektor Biura Analiz i Programów Europejskich, Koncern Energetyczny "Energa" S.A.

 

2006

Prezes Zarządu Centrum Badawczo Rozwojowego ENERGA Sp.z.o.o.

 

2007 do dzisiaj

Członek Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Szkolenie zawodowo-menedżerskie:

1983

Hamburg, 6-miesięczny kurs dla inżynierów nt. organizacji i zarządzania

 

1989

Monachium, 5,5-miesięczny kurs (950 h) programowanie i projektowanie wspierane komputerowo (CAD)

 

1997

Kurs dla Członków Rad Nadzorczych, Ministerstwa Gospodarki

 

2003

Kurs Zarządzania Projektami Europejskimi

 

 

 

Znajomość języków obcych:

Angielski:

Biegła

 

Niemiecki

Biegła

 

Rosyjski:

Dobra

 

 

 

Referencje:

Prof. dr inż. Tadeusz Jednorał
Prezes Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych "NOT" w Gdańsku
ul. Rajska 6, 80 - 850 Gdańsk, tel. 301-28-66

 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
ul Gen. J. Fiszera 14, 80 - 952 Gdańsk, tel. 341-12-71

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
ul Gen. J. Fiszera 14, 80 - 952 Gdańsk, tel. 341-12-71

Doświadczenia organizacyjno - menedżerskie:

1967 - 1968

Praca na stanowisku kierownika Działu Technicznego w MPPiF Gdańsk

1968 - 1969

Udział w Zarządzie Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji (plus jego kierownictwo na ½ etatu) przy Wojewódzkim Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1968 - 1971

Szkolenie służb pomocniczych i technicznych Uzdrowisk Polskich (deleg. Przez Zjedn. Uzdrowiska Polskie w Warszawie) w ramach zleceń

1970 - 1978

Organizacja i kierownictwo (dodatek funkcyjny) Studiów Języków Obcych Jednostek PAN Regionu Gdańskiego

1972 - 1980

Udział w organizacji Zrzeszeń Budowy Domków Jednorodzinnych Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Politechniki Gdańskiej i przy Wojew. Zrzeszeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1984 - 1985

Właściciel firmy w dziedzinie doradztwa i obrotu maszyn i urządzeń w Hamburgu

1986 - 1987

Organizacja Komitetu Budowy Domków przy Uniwersytecie Stellenbosch i Parku Technologicznym. Organizacja i prowadzenie firm konstrukcyjno-budowlanych (Sedler Trust, Van Riebeeck Trust, Underberg Development Trust) w RPA

1986 - 1987

Organizacja 3 kursów zawodowych dla pracowników naukowo-technicznych Korporacji Energetyki Atomowej (Atomic Energy Corporation), Pelindaba - RPA

1988 - 1989

Działalność w zakresie usług techniczno - projektowych, organizacja firmy konsultingowej w Monachium przy współpracy ze środowiskiem naukowo-technicznym Województwa Gdańskiego

1990

Utworzenie Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk" - prezesura

1991

Utworzenie zespołu ekspertów/doradców i przewodniczenie: przy Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska oraz KZ NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej
Utworzenie Gdańskiej Strefy Technologiczno-Handlowej Sp z o.o.

1992

Utworzenie Centrum Technologii - Park Technologiczny "Gdańsk" Sp z o.o.

1993

Utworzenie pierwszego Komitetu Organizacyjnego Millenium Misji
Św. Wojciecha i Pierwszej Wzmianki o Gdańsku, wiceprzewodniczący

1994 - 2001

Współudział w założeniu i prezesura stowarzyszenia: Komitet Rewaloryzacji Kaplicy Królewskiej w Gdańsku

1994 - 1995

Organizacja cyklu szkoleń i praktyk w zakresie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania dla przedstawicieli Miast i Gmin Regionu Gdańskiego z Bawarskim Centrum Wschód - Zachód

1997 - 1998

Udział w pracach Zespołu Koordynacyjnego Rady Strategii i Integracji Bałtyckiej przy Wojewodzie Gdańskim, koordynator

1998 - 2001

Organizacja cyklu szkoleń i praktyk nt. zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, finansowania rozwoju regionalnego dla przedstawicieli UW, UM, Miast i Gmin z Bawarskim Centrum Wschód - Zachód

1999 - 2000

Koordynator prac nad strategią rozwoju miast i gmin Województwa Pomorskiego - projekty pilotowe: Malbork, Sztum, Zblewo, Tczew

1999 - 2001

Koordynator prac Zespołu Ekspertów pod przew. Prof. Jerzego Kołodziejskiego nad Alternatywną Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego

2001 - do dzisiaj

Prace dotyczące tzw. klasterów - zintegrowanych sektorów rozwoju w odniesieniu do dziedzin związanych z gospodarką morską  i przemysłami wysokich technologii w ramach Bałtyckiego Instytutu Studiów Strategiczno - Operacyjnych F-N-T ""Gdańsk" oraz Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej.

2003 - 2004

Przygotowanie w ramach Konsorcjum pod przewodnictwem prof. Tadeusza Jednorała, Prezesa Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych "NOT" w Gdańsku założeń do "Polskiej Strategii Morskiej"

2003 - 2004

Współpraca w opracowywaniu założeń do Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Pomorskiego

2003 - 2005

Koordynator prac nad projektami z zakresu energetyki i teleinformatyki ENERGI

2005

Koncern Energetyczny ENERGA SA
Dyrektor Biura Analiz i Programów Europejskich

2006

Prezes Zarządu Centrum Badawczo Rozwojowego
ENERGA Sp.z.o.o.

2007 - dzisiaj

Udział w projektach z zakresu energetyki ze źródeł odnawialnych (Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny)
Opracowanie w ramach Konsorcjum Studium Wykonalności Projektu "Budowa Kanału Żeglugowego Przez Mierzeję Wiślaną"