Konferencja "Polski Klaster Morski"
22.11.2004

Dnia 8 listopada 2004 r. w Domu Technika w Gdańsku odbyła się Polsko - Holenderska Konferencja "Polski Klaster Morski". Organizatorami przedsięwzięcia były Konsorcjum Morskie składające się z Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej Fundacji Naukowo Technicznej Gdańsk i Instytutu Naukowo Technicznego Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Gdańsku oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.

Konferencja była wynikiem dotychczasowych prac organizatorów nad utworzeniem Polskiego Klastra Morskiego. Nawiązano współpracę służącą wymianie wiedzy z mającymi w tym obszarze największe doświadczenie i największe sukcesy Holendrami, opracowano także już Założenia Programowe Polskiego Klastra Morskiego.

W Konferencji uczestniczyło 100 osób, reprezentujących szerokie spektrum zainteresowanych, przedstawiciele polskiego Parlamentu, władz rządowych oraz samorządowych województw nadmorskich, instytucje i przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora przemysłów i usług morskich były szeroko reprezentowane przez prezesów, dyrektorów i członków zarządów, obecni byli przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele nauki związani z gospodarką morską, jak też przedstawiciele konsulatów zagranicznych współpracujących z polską gospodarką morską. Stronę holenderską reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Prac Publicznych i Spraw Morskich, Fundacji Dutch Maritime Network i Portu Rotterdam.

Gościem Honorowym Konferencji był Prof. Longin Pastusiak - Marszałek Senatu RP, który w przemówieniu wstępnym wyraził uznanie dla autorów przedsięwzięcia i życzył powodzenia w działaniach służących usprawnieniu funkcjonowania polskiej gospodarki morskiej.

Obradom przewodniczył dr inż. Witold Kuszewski - pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Gospodarki Morskiej a referaty zaprezentowali: prof. Tadeusz Jednorał, wicemminister Witold Górski, dr inż. Bogdan Sedler, dr Henk Merkus, prof. Niko Wijnolst, Bas Janssen, prof. Jerzy Młynarczyk, Andrzej Kasprzak oraz Witold Wacławik-Narbutt.

Więcej na temat konferencji możecie Państwo przeczytać w specjalnym podsumowaniu, oraz w jej programie .Powrót do "Aktualności"