Europejska Konferencja Forum Przemysłów Morskich
"Maritime Industries Forum"
Bremen, 25 - 26 stycznia 2005 r.


Konferencja europejskiego Forum Przemysłów Morskich MIF odbywała się w Centrum Kongresowym Bremen, w dniach 25 - 26 stycznia 2005 r., (vide załącznik), jako ciąg dalszy Konferencji Krajowej niemieckiej. Gościem Konferencji Krajowej był Kanclerz Wolfgang Schroeder i Wiceprezydent UE Komisarz Guenther Verheugen. Wnioski z Konferencji Krajowej przedstawił na forum europejskim Komisarz Verheugen. Stanowisko Kanclerza Schroedera i Komisarza Verheugena było następujące:

Przemysły morskie były dotychczas w UE niedoceniane. Reprezentują one najwyższy poziom światowy i generują miejsca pracy (7 - 10 nowych miejsc pracy w infrastrukturze wspierającej i przemysłach kooperujących na jedno w bezpośredniej produkcji statków).

Zapowiedziano zmianę polityki UE, (co też nastąpiło na początku lutego). W miejsce forsowania celów Strategii Lizbońskiej priorytetem będzie kreowanie nowych miejsc pracy. Przemysły morskie mają odgrywać tu jedną z kluczowych ról. Sprawdzonym w praktyce (Holandia, Norwegia, ...) instrumentarium jest tzw. zintegrowane zarzšdzanie sektorem gospodarki morskiej - poprzez tworzenie sieci powiązań - klastra morskiego.

Funkcjonowanie klastrów morskich było głównym tematem europejskiego Forum MIF. Przedstawiono 7 referatów dot. krajowych klastrów morskich z Norwegii, Włoch, Polski, Francji, Holandii, Wlk. Brytanii i Niemiec. Polski Klaster Morski referował niżej podpisany. Zostaliśmy przyjęci do organizacji European Maritime Clusters, którego twórcą i przewodniczącym jest Holender prof. Niko Wijnolst.

Prof. N. Wijnolst zaproponował organizację następnej Europejskiej Konferencji MIF w Polsce. Należy nadmienić, że holenderski Klaster Morski uznawany jest za wzorcowy w skali Europy i Świata. Skupia prawie 11.500 podmiotów i wykazał dynamikę wzrostu 20 % w okresie 20 lat od chwili powstania. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konferencji MIF znajdują się na stronie internetowej: www.mit-eu.org.


Załączone materiały obejmują:

  • Program Konferencji MIF, Bremen, 25 - 26 stycznia 2005 r.
  • Polski Klaster Morski - Propozycje projektów.
  • Instytut Polska Sieć Gospodarki Morskiej - Uwagi do NPR 2007 - 2013.
  • Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - Uwagi do NPR 2007 - 2013.

  • European Maritime Clusters - Global Trends, Policy Recommendations, Dutch Maritime Network, Nov. 2003 (dostępne w Biurze Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej, KIGM, Gdynia).

    Dr inż. Bogdan SedlerPrezes Zarządu Fundacji Naukowo - Technicznej "Gdańsk" Gdańsk, 7 lutego 2005 r.

    Powrót do "Aktualności"