International Investment Energy Forum - EFI'2009
    6-11.09.2009 r. Yalta / Krym

   Seminarium: Transfer innowacyjnych technologii energetycznych
   pomiędzy Polską a Ukrainą oraz metodologia budowy strategii
   ekoenergetycznych

    09.09.2009 r. Symferopol / Krym     
    
Materiały


   European Network of Maritime Clusters
    London 20.09.2006

    
    
Materiały (jezyk ang.)


   ENMC- Meeting Paris November
    Paris 04.11.2005

    Materiały w ( .pdf .doc )
    ponumerowane według kolejności
Materiały (jezyk ang.)

   DWIE DEBATY PARKIETU

   Rozwój czy stagnacja - 18-19 czerwca 2005
   Euro bez pośpiechu - 9-11 lipca 2005

Dyskusje z debat
Konferencja "Polski Klaster Morski"
Gdańsk 29.06.2005

Konferencja odbyła się 29 czerwca 2005 roku w Audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14
Zaproszenie + Program
Debata: "Rynek Kapitałowy po wyborach"
Warszawa 09.06.2005

Debata odbyła się w dniu 9 czerwca 2005 w Hotelu "Westin" w Warszawie z inicjatywy Gazety Giełdy "Parkiet". Celem było przeprowadzenie merytorycznej dyskusji między doradcami ekonomicznymi / ekspertami partii mających szanse na odegranie roli w przyszłym Sejmie oraz ekonomistami głównych banków...
Strona J.E. Stiglitza
Więcej (40k)Wstępny projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
Gdańsk , 06.04.2005

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 3 lipca 2000 roku . Po upływie blisko 5 lat jej realizacji zaistniały nowe uwarunkowania i przesłanki dla jej aktualizacji ...

Więcej (600k)
Uwagi i propozycje do Wstępnego Projektu
Propozycje Konsorcjum Morskiego


List (Polish Maritime Network Insitute)
Rotterdam , 12.04.2005

Otwórz (105k)


Komentarz w sprawie projektu ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich
Gdańsk, 01.03.2005

Omawiany projekt ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich proponuje wprowadzenie tymczasowego mechanizmu ochronnego dla polskich stoczni w formie dopłat do umów na budowę niektórych typów statków morskich. Dopłaty te mają być udzielane polskim stoczniom ze środków budżetu państwa przez Ministra Gospodarki i Pracy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt został przygotowany w konsultacji ze stoczniami oraz związkami zawodowymi.

więcej >>


LIST OTWARTY
w sprawie nowej ustawy o portach i przystawniach morskich

Gdynia, 2005-02-15

       Projekt ustawy z dnia 21 stycznia 2005 otrzymany z Ministerstwa Infrastruktury dyskwalifikuje kilka podstawowych błędów prawnych i merytorycznych ponieważ:

1. oparty jest o aktualną ustawę z 1996 roku, która w ocenie największych autorytetów prawa handlowego oceniona została jako cyt.: "przejaw deprecjacji z naruszeniem stabilności prawa spółek czyli regulacji o charakterze ustrojowym" ( Kodeks Spółek Handlowych, Komentarz, S.Sołtysiński, A. Szwajkowski, A.Szumański, J. Szwaja) (...)

otworz cały >>


Europejska Konferencja Forum Przemysłów Morskich
"Maritime Industries Forum"

Bremen, 25 - 26 stycznia 2005 r.

Konferencja europejskiego Forum Przemysłów Morskich MIF odbywała się w Centrum Kongresowym Bremen, w dniach 25 - 26 stycznia 2005 r., (vide załącznik), jako ciąg dalszy Konferencji Krajowej niemieckiej. Gościem Konferencji Krajowej był Kanclerz Wolfgang Schroeder i Wiceprezydent UE Komisarz Guenther Verheugen. Wnioski z Konferencji Krajowej przedstawił na forum europejskim Komisarz Verheugen. Stanowisko Kanclerza Schroedera i Komisarza Verheugena było następujące:

więcej >>


Zaproszenie na trzecią sesję European Maritime Clusters - 25-26 stycznia 2005 w Bremie
06.12.2004

W dniach 25-26 stycznia 2005 r. w Bremie podczas Konferencji Maritime Industries Forum odbędzie się trzecia sesja "European Maritime Clusters".

więcej >>


Rada Naukowo-Ekspercka Wojewody Pomorskiego
29.11.2004

Pan Cezary Dąbrowski, Wojewoda Pomorski, zaprosił dr inż. Bogdana Sedlera do uczestnictwa w Radzie Naukowo-Eksperckiej Wojewody Pomorskiego. Pierwsze spotkanie Rady odbędzie się 13 grudnia i poświęcone będzie zagadnieniom programowym i organizacyjnym. Można się spodziewać, że określony zostanie zakres działania oraz kompetencje poszczególnych jej członków.


Konferencja "Polski Klaster Morski"
22.11.2004

Dnia 8 listopada 2004 r. w Domu Technika w Gdańsku odbyła się Polsko - Holenderska Konferencja "Polski Klaster Morski". Organizatorami przedsięwzięcia były Konsorcjum Morskie składające się z Instytutu Polska Sieć Gospodarki Morskiej Fundacji Naukowo Technicznej Gdańsk i Instytutu Naukowo Technicznego Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Gdańsku oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej