Logo Biuro Interwencji Obywatelskiej

Współpraca z instytucjami

 

20-07-2012
Listy intencyjne dotyczące współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Europejskich pod nazwą: "Aktywizacja Monitoringu Społecznego Wykonywania Zadań Publicznych w Realizacji Celów Polityki Ekologicznej Państwa oraz Ochrony Środowiska Opartej na Zrównoważonym Rozwoju w Województwie Pomorskim" podpisane pomiędzy:

  • Fundacją Naukowo-Techniczną "Gdańsk" a Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy
    skan 1 , skan 2
  • Fundacją Naukowo-Techniczną "Gdańsk" a Fundacją Poszanowania Energii
    skan 1 , skan 2